MENY

Presentasjon av "Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?"

Ingerid Bø presenterte presenterte boka "Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?" i biblioteket på Ullandhaug torsdag 26. februar. Hildegunn Sagvaag kommenterte boka. Du kan se alt på video her.

Bilde av Ingerid Bø Ingerid Bø

Boka "Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?" ble gitt ut på Universitetsforlaget i fjor. Forfatter Ingerid Bø presenterte den i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug torsdag 26. februar, foran et engasjert og nysgjerrig publikum.

Lærebok og kunnskapskilde
Ingerid Bø begynte med å si litt om formålet med boka: Den er ment både som en lærebok for lærerutdanningen og en kunnskapskilde for skoler og barnehager. Mange foreldre kan også ha utbytte av å lese boka.

Norge er et av verdens fremste land på likestilling, de rangeringene som finnes viser det. Likevel er det ingen land som egentlig har nådd målet for likestilling. Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, med lavere lønn i typiske kvinneyrker. I barnehager og skoler rettes det fortsatt stereotype forventninger til gutter og jenter.

Boka har en bred tilnærming til kjønn i barnehage og skole. Den tar for seg både dagens konkrete situasjon, og bakgrunnskunnskap som kan hjelpe oss å se et større bilde.

Prestasjonsforskjeller i skolen har vært et stort tema i den offentlige debatt de siste åra. Gutter gjør det generelt sett noe dårligere enn jenter gjennom hele utdanningsløpet. En har prøvd å forklare dette med den såkalte "femininiseringen" av skolen, men forskning viser at dette er ikke årsaken.

Har vi en "dobbel standard" i forhold til hvilke forventninger vi har til gutter og jenter? Behandles de annerledes i sammenlignbare situasjoner? Det er vanlig å si at "gutter må få være gutter", noe som fører til ulike forventninger. Jenter som velger utradisjonelt blir ofte sett på som tøffe, noe gutter som velger utradisjonelt ikke blir. Å velge utradisjonelt er vanskeligere for gutter.

En bok å bli klok av
Hildegunn Sagvaag begynte med å si at det hadde vært en fryd å lese denne boka. Hun ble klokere av å lese den, og den innbyr til refleksjon. I tillegg hadde boka gjort henne opprørt og aggressiv. Det er en bok for folk flest, ikke bare for pedagoger.

Hvordan viser vi våre likestillingsverdier i praksis? Hvordan handler vi? Reproduserer vi uønskede kjønnsforskjeller gjennom våre konkrete handlinger? Sagvaag mener bokas hovedbudskap er at vi reproduserer holdninger vi egentlig ikke ønsker å ha, gjennom måten vi handler på. Gamle stereotyperier gjentas, og de gir ikke gode vilkår for hverken kvinner eller menn. Optimale oppvekstvilkår for begge kjønn blir hindret av disse stereotypiene.

Livlig debatt
Etter hovedinnlegg fra Bø og Sagvaag ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Flere av de som var til stede tegnet seg på talerlisten, og det ble stilt gode spørsmål som førte til videre debatt og samtale. En del av dette er tatt med i videoen.