MENY

Publiseringsfond på UiS

UiS har som mål at mer av forskningen skal publiseres i åpne kanaler. Det er derfor opprettet et publiseringsfond for å dekke utgifter i forbindelse med dette.

Målsetningen er at en større andel av det som publiseres ved universitetet skal følge en modell for Åpen publisering, såkalt Open Access. På styremøtet 18. april 2012 ble det vedtatt en generell plikt til å avlevere en "postprint"-versjon av artikler til universitetets åpne arkiv UiS Brage. Å publisere i Open Access-tidsskrifter er en videreføring av dette.

Open Access-publisering av artikler i vitenskapelige tidsskrift medfører ofte at forfatteren må betale en publiseringsavgift, såkalt «article processing charge» (APC). Denne avgiften kommer i stedet for abonnementsavgiftene som er grunnpilaren i dagens system. Disse abonnementene er ofte uforholdsmessig dyre, og prisene øker stadig.

På grunnlag av dette har UiS opprettet et fond for å støtte Open Access-publisering. Fondet forvaltes av Universitetsbiblioteket. Midlene i fondet skal dekke forfatterbetaling i Open Access-tidsskrifter som gir umiddelbar åpen tilgang. Hovedforfatter (korresponderende forfatter) må være tilknyttet UiS. Vi ber ellers alle som ønsker å søke midler fra dette fondet om å sette seg nøye inn i retningslinjene for tildeling:

RETNINGSLINJER FOR PUBLISERINGSFONDET VED UiS

Dersom din artikkel oppfyller disse retningslinjene kan du søke midler fra fondet ved å fylle ut dette skjemaet. Ta kontakt med biblioteket dersom du har noen spørsmål (linda.johnsen@uis.no eller ub-brage@uis.no).

Mer informasjon om Open Access
 

Si nei til useriøse tidsskrifter!
I denne forbindelse kan det være på sin plass å nok en gang minne om at såkalte predatory journals må unngås. Biblioteket la i februar ut denne artikkelen om dette uønskede fenomenet. Publiseringsfondet vil ikke gi støtte til artikler i slike tidsskrifter.
 

Logo Open Access