MENY

Si nei til tilbud om å publisere i useriøse tidsskrifter!

Universitetsbiblioteket er informert om at ansatte ved UiS stadig får henvendelser via e-post fra useriøse forlag som ønsker å få tak i artikler og avhandlinger.

Useriøse tidsskrifter (Predatory journals) har blitt et stort problem innenfor akademisk publisering. Dette er tidsskrifter som blir utgitt av useriøse forlag kun for å tjene penger. De krever betaling av forfatteren for å publisere, men gjør ingen kvalitetskontroll, fagfellevurdering, korrektur eller noe annet av det som det er naturlig å forvente. Wikipedia har en utfyllende liste over kjennetegn på predatory journals.1

Lambert Academic Publishing er et eksempel på et useriøst forlag som aktivt markedsfører seg mot forskere og studenter. Denne beskrivelsen fra Jonathan Sterne er ganske dekkende for deres virksomhet:

"They [Lambert] claim your intellectual property and publish it without proper peer review or academic editorial process, which means that they have just devalued your thesis that you might otherwise have revised, improved, and published in a more appropriate scholarly outlet (in whole or in part). This is no small thing, as your thesis is the cornerstone of the next few years of your academic career." 2

Du bør aldri svare på henvendelser av denne typen uten først å ha sjekket nøye om det kommer fra en seriøs aktør!
                                                                                        
Hvordan finne ut om et tidsskrift gir uttelling og er seriøst
Det finnes heldigvis steder å gå for å finne ut om et forlag eller tidsskrift er seriøst: Du kan søke etter tidsskriftet i NSD sin oversikt over publiseringskanaler.3 Tidsskrifter som er registrert her, og som er på nivå 1 eller 2, gir publiseringspoeng og økonomisk uttelling. Dersom et tidsskrift ikke er registrert i NSD gir det ikke publiseringspoeng, uavhengig av kvaliteten på tidsskriftet.

Biblioteket har laget en bruksanvisning for hvordan du kan finne fram til Open Access-tidsskrifter som holder god kvalitet og gir publiseringspoeng i NSD.4

Den amerikanske forskningsbibliotekaren Jeffrey Beall legger ned et stort arbeid i å avsløre useriøse tidsskrifter5 og useriøse forlag.6 Dersom du har blitt kontaktet av et tidsskrift eller forlag som finnes på en av hans lister er det etter all sannsynlighet ren svindel.

Biblioteket kan hjelpe deg!
Dersom du er i den minste tvil om kvaliteten på et tidsskrift: Ta kontakt med biblioteket! (E-post: ub@uis.no) Vi har ansatte som har lang erfaring med å administrere akademisk publisering, og som vet hvordan en avslører de som ikke holder tilstrekkelig kvalitet.
 

Lenker:

1. Wikipedia: Characteristics of predatory publishing. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open_access_publishing#Characteristics_of_predatory_publishing (Besøkt 16.02.2015)

2. Sterne, Jonathan (02.02.2012): Why You Shouldn’t Publish with Lap Lambert, German Publishing House. URL: http://superbon.net/?p=2234 (Besøkt 16.02.2015)

3. Database for statistikk om høgre utdanning ; Publiseringskanaler. URL: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside (Besøkt 17.02.2015)

4. Didriksen, John David (17.02.2015): Slik finner du gode tidsskrifter som publiseres åpent. URL: http://www.uis.no/bibliotek/studiehjelp/open-access/kvalitetssikring/slik-finner-du-gode-tidsskrifter-som-puliseres-aapent-article92045-13011.html (Besøkt 17.02.2015)

5. Beall, Jeffrey: List of standalone journals. URL: http://scholarlyoa.com/individual-journals/ (Besøkt 17.02.2015)

6. Beall, Jeffrey: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers. URL: http://scholarlyoa.com/publishers/ (Besøkt 17.02.2015)

Bilde: Scam Alert