MENY

Strategisk personalledelse

Det nye læreverket Strategisk HRM gir kunnskapsgrunnlag for å arbeide med ledelse og personalutvikling. Verket er det største som er laget innenfor dette området i Norge.

Tobindsverket diskuterer om det finnes en beste praksis innen HRM (Human Resources Management) og hva den eventuelt består i. Bøkene beskriver hvordan HRM-strategi kan tilpasses kontekst. Ulike ansettelsesformer og tiltak virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskraften og kompetansen de trenger blir presentert. Læreverket retter seg mot studenter på både bachelor- og masternivå, ledere og HR-ansatte. Kunnskapen som legges fram dokumenteres med forskning.

– Jeg er ikke kjent med noe læreverk i Norge som er større enn dette, både med tanke på sideantall og bredde, sier professor Aslaug Mikkelsen ved Handelshøgskolen UiS. Hun og førsteamanuensis Thomas Laudal, også ved Handelshøgskolen, UiS, er redaktørene bak boka.

Bokomslag til Strategisk HRM 1 og 2

I det nye læreverket kan du blant annet lese om ulike ansettelsesformer og tiltak virksomheter bruker for å få fatt i den arbeidskapasiteten de trenger.