MENY

Tilgang til SAGE Premier

Studentar og tilsette ved UiS har no tilgang til 820 tidsskrift frå leverandøren SAGE.

SAGE Premier gir tilgang til omlag 820 tidsskrift. Dei dekkjer samfunnsvitskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og miljø- og biovitenskap og har generelt tilgang frå 1999. Alle desse tidsskrifta er tilgjengelege gjennom biblioteket sin katalog Oria.

Denne tilgangen kjem gjennom ein konsortieavtale forhandla fram av CRIStin. Du kan lese meir om avtalen her. Legg merke til avtalen tillater at artiklar kan inkluderast i kompendium.

Full liste over tidsskrift inkludert i SAGE Premier (Excel)

 

Logo Sage