MENY

UiS Brage passerer 1000 dokumenter

Fire år etter åpningen passerer UiS Brage, universitetets åpne digitale arkiv for vitenskapelige publikasjoner, 1000 innlagte dokumenter.

UiS Brage er universitetets åpne digitale arkiv for vitenskapelige publikasjoner. Arkivet inneholder fri tilgang til vitenskapelige artikler, bøker, avhandlinger og masteroppgaver skrevet av ansatte og studenter ved UIS. Målet er å synliggjøre for allmennheten mest mulig av den gode forskningen som blir gjort ved UiS, gjennom å gjøre publikasjoner fritt tilgjengelige.

Ragnar Skottene, professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, var den som fikk æren av å få publisert dokument nummer 1000 i UiS Brage. Andre del av hans artikkel "Frihet og relasjonalitet : Noen refleksjoner omkring sann humanitet i et (sen)moderne samfunn i lys av kristen teologi" har fått dette sentrale nummeret i arkivet. Første del er nummer 999.

Begge delene av artikkelen ble opprinnelig publisert i Tidsskrift for Teologi og Kirke. For å få tilgang til dette tidsskriftet må en ha abonnement, men ved å tillate publisering i UiS Brage har Skottene gjort sin artikkel tilgjengelig for alle som vil lese den. Vi oppfordrer flest mulig til å følge hans eksempel.

Open Access


UiS Brage og lignende åpne arkiver er en del av det som kalles for Open Access. Vitenskapelige publikasjoner som ikke blir gjort tilgjengelige på denne måten, befinner seg ofte i dyre databaser som relativt få har tilgang til. Formålet med Open Access er å være en motvekt til betalingsdatabaser, slik at alle som er interessert kan få tilgang til den kunnskapen en får gjennom god forskning.

I styremøte 18. april dette året ble det vedtatt at ansatte ved UiS skal avlevere sine artikler til UiS Brage så sant det er mulig. Les mer om det her, sak 36/12.

Masteroppgaver utgjør hovedvekten av dokumenter i UiS Brage. 880 av de 1004 dokumentene som er lagt inn per dags dato er masteroppgaver. Resten er vitenskapelige artikler, rapporter og lignende publikasjoner fra ansatte ved UiS.

Bidra til UiS Brage!

Vi vil svært gjerne ha flere publikasjoner fra ansatte inn i UiS Brage. Ta kontakt med Linda Johnsen (linda.johnsen@uis.no, tlf. 51 83 11 14) dersom du har publisert noe du vil spre til et større publikum. Dokumenter i UiS Brage blir indeksert og gjort søkbare i Google og andre søkemotorer, og kan dermed gjenfinnes av interesserte lesere over hele verden.