MENY

UiS Brage passerer 2000 dokumenter

UiS Brage passerer 2000 innlagte dokumenter, halvannet år etter at 1000 ble passert.

UiS Brage er universitetets åpne digitale arkiv for vitenskapelige publikasjoner. Arkivet inneholder fri tilgang til vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger og masteroppgaver skrevet av ansatte og studenter ved UIS. Målet er å synliggjøre for allmennheten mest mulig av den gode forskningen som blir gjort ved UiS, gjennom å gjøre publikasjoner fritt tilgjengelige.

Det tok fire år å få lagt inn 1000 dokumenter i UiS Brage. Det er lovende at det bare tok halvannet år før neste milepæl ble passert. Med artikkelen "Young children’s participation in a Q study with visual images: Some comments on reliability and validity" passeres 2000 dokumenter. Den er skrevet av professor Ingunn Størksen og førsteamanuensis Arlene Arstad Thorsen, begge ansatt på Læringsmiljøsenteret ved UiS. Vi takker dem, og alle andre studenter og ansatte ved UiS som bidrar til at UiS Brage stadig vokser i omfang.

Open Access


UiS Brage er en del av det som kalles for Open Access. Vitenskapelige publikasjoner som ikke blir gjort tilgjengelige på denne måten befinner seg ofte i dyre databaser som relativt få har tilgang til. Formålet med Open Access er å være en motvekt til dette, slik at alle som er interessert kan få tilgang til kunnskapen en får gjennom forskning.

I styremøte 18. april 2012 ble det vedtatt at ansatte ved UiS skal avlevere sine artikler til UiS Brage så sant det er mulig. Les mer om det her, sak 36/12.

Bidra til UiS Brage!

Vi vil svært gjerne ha flere publikasjoner fra ansatte inn i UiS Brage. Ta kontakt med Linda Johnsen (linda.johnsen@uis.no, tlf. 51 83 11 14) dersom du har publisert noe du vil spre til et større publikum. Dokumenter i UiS Brage blir indeksert og gjort søkbare i Google og andre søkemotorer, og kan dermed gjenfinnes av interesserte lesere over hele verden.

Logo UiS Brage