MENY

Universitetsbiblioteket innfører ny intern organisasjon

Universitetsbiblioteket har nylig endret sin organisasjon.

Hensikten med denne omorganiseringen er å ha større fokus på digitalisering og nytenkning for å tilby enda bedre tjenester for våre studenter og ansatte. Vi har endret strukturen fra sju til tre avdelinger. De tre avdelingene er Avdeling for ressurser med Kristin Dragvik som avdelingsleder, Avdeling for publikum med Mona Henriksen som avdelingsleder og avdeling for Forsknings- og Studiestøtte med Anne Beth Våga som avdelingsleder. Forsknings- og studiestøtte er et av våre viktigste satsingsområder, og vi har derfor styrket avdelingen som skal jobbe med dette. 

Se hele organisasjonsmodellen [PDF].

     


Prosjektbasert organisasjon
Vi vil arbeide mer i tverrgående prosjekter for å få utnyttet ulik type kompetanse hos de ansatte. I den anledning har alle lært om prosjektstyring for å arbeide mer effektivt og for å få realisert nye innovative tiltak. Alle ansatte på spesialbibliotekene på SUS, i Bjergsted og på Arkeologisk museum jobber nå minst en dag i uken på Ullandhaug for å få bedre mulighet til å delta i felles utviklingsprosjekter.

Arbeid i team
På biblioteket jobber vi også i publikumsteam for å gi best mulig service til studenter og ansatte, og samtidig bidra til kompetanseoverføring mellom våre egne ansatte. Teamene gir service i skranke, telefon og på e-post. Snart lanserer vi den digitale bibliotekar, der vi kan chatte med våre brukere og hjelpe dem direkte på skjermen. Teamene sørger for å skaffe bøker og artikler som vi ikke har tilgang til selv, og de vil etter hvert lage arrangementer, utstillinger, kommunisere på sosiale medier og gå rundt og veilede i biblioteket. I det hele tatt vil publikumsteamene bidra til at vi er mer synlige. 

Vi har holdt på med denne organisasjonsendringen siden juni i fjor. Vi har arrangert flere workshops der de ansatte har kommet med gode ideer og vært med på å velge en organisasjonsform som vi alle vil kunne jobbe i. Mange har fått nye oppgaver, og det foregår for tiden mye kompetanseoverføring mellom kolleger.  Mange har også byttet kontor, da vi ønsker at de som jobber med det samme i størst mulig grad skal sitte i nærheten av hverandre. Nå er det meste falt på plass, og vi ser fram til å få tid til å utvikle organisasjonen videre.

I den nærmeste tiden vil vi gjøre ferdig de prosjektene som ble satt i gang før organisasjonsendringen. Deretter vil vi se på vår strategi med friske øyne, så vi ut fra det kan lage nye prosjekter med spennende tiltak og tjenester for studenter og ansatte.

28. september 2017
Bibliotekdirektør Gitte Kolstrup