MENY

Universitetsbibliotekets kurs er i skuddet som aldri før!

Høsten 2017 har så langt vært en aktiv periode for Universitetsbiblioteket. Allerede nå har antall kursdeltagere for høstsemesteret fordoblet seg sammenlignet med i fjor.

Bilde fra kurs i akademisk skriving

Universitetsiblioteket opplever en enorm etterspørsel etter sine kurs for alle typer studenter. Bare i høst tar biblioteket imot rundt 4000 studenter på kurs og undervisning. Kursene omhandler hvordan studentene kan unngå plagiering og være kildekritisk, eller gir en innføring i akademisk skriving, studieteknikk, referansehåndtering og litteratursøking.

Universitetsbiblioteket jobber kontinuerlig for at studentene skal få tilbud om kurs og opplæring. De fleste kurs avtales gjennom faglærere innen de enkelte fag, og det er gledelig at faglærere opplever at bibliotekets kurs gir studentene ferdigheter og kompetanse til å oppnå bedre resultater på studiearbeidet sitt.

Mange faglærere har kontaktet sin respektive kontaktbibliotekar og avtalt kurs spesielt tilpasset sine studenter. Tett kontakt og god dialog mellom biblioteket og faglærere gir bedre kurs som er mer målrettet mot de ulike studentgruppene. 

I høst har det vært veldig populært med kurs i akademisk skriving, studieteknikk og hvordan unngå plagiering. Det viser at etableringen av Studieverkstedet var et strategisk riktig grep som dekket et stort behov ved UIS.

Akkurat nå jobber bibliotekets ansatte alt de kan for å levere gode kurs til alle som har bestilt, samtidig som de gjør seg klare til å tilby ytterligere kurs for vårsemesteret.