MENY

Utlån av iPad

På grunn av at stadig flere dokumenter kun kommer i digital form tilbyr Universitetsbiblioteket fra i dag en iPad til utlån.

Stadig flere dokumenter kommer kun i digital form. Tidsskriftartikler og offentlige dokumenter har allerede i flere år i stor grad vært digitale, og nå kommer bøkene etter. Stadig flere bøker utgis som e-bøker, og det er liten grunn til å tro at det vil bli mindre av dette i de kommende år. En stor del av de nye dokumentene vi tilbyr kommer i digital form i databaser. Masteroppgaver og andre dokumenter i UiS Brage bør også nevnes.


Å lese lange dokumenter på en vanlig PC-skjerm er ikke ideelt. Lesing på såkalte nettbrett er mer behagelig, siden de har skjermer som i større grad er tilpasset lesing. Vi ønsker derfor å gi våre brukere mulighet til å lese på en slik skjerm, slik at det skal bli lettere å benytte seg av alle tjenestene vi tilbyr. Vi begynner derfor fra dags dato med utlån av iPad.

Vi har foreløpig ên iPad til utlån. Denne skal kun brukes i biblioteket. En får låne den ved henvendelse i skranken. En må vise student- eller ansattkort, og utlån og innlevering blir registrert som ved andre utlån.

Grunnen til at vi har valgt iPad er at vi gjennom testing har kommet fram til at den håndterer de spesialiserte tjenestene vi tilbyr, som tidsskriftdatabaser og lignende, noe bedre enn en del andre nettbrett.

Formålet med denne ordningen er som sagt først og fremst digital lesing. Derfor har vi ikke lastet ned mange applikasjoner på brettet, og vi har også lagt inn en del sperrer som begrenser hva en som bruker kan gjøre. Applikasjoner vi har lagt inn er Pages og PDF Expert.  Vi har satt opp en gmail-konto i forbindelse med disse. Den kan brukes til å sende dokumenter en har jobbet med til egen e-post. I tillegg har vi laget en mappe med applikasjoner og mobiltilpassede sider for en del databaser og andre bibliotekressurser.

Vi håper at dette skal gjøre det enklere å benytte våre tjenester, også for de som ikke selv har tilgang til nettbrett eller andre leseenheter for digitale dokumenter.