MENY

Video av boklansering med Ella Cosmovici Idsøe

Lanseringen av "Elever med akademisk talent i skolen" var godt besøkt, og det ble en livlig diskusjon etter presentasjonene fra forfatter og kommentator. Du kan se video av deres innlegg her.

Bilde av Ragnar Gees Solheim og Ella Cosmovici Idsøe

Et variert publikum fra både innenfor og utenfor UiS hadde tatt turen til Universitetsbiblioteket på Ullandhaug fredag 17. oktober. De kom for å høre Ella Cosmovici Idsøe og Ragnar Gees Solheim presentere Idsøes nye bok "Elever med akademisk talent i skolen". Den er gitt ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk, som ordnet med kake i anledning lanseringen.

Problematiske talenter
Idsøe begynte med å fortelle hvilke typer problemer barn med spesielle talenter kan møte i norsk skole: De føler ofte at de blir lite utfordret, og får ikke dekket sine behov for stimulering. Dette kan føre til at de faller utenfor systemet, og kan i verste fall før eller senere droppe ut av skolen.

Det legges i dag i liten grad til rette for denne elevgruppen i norsk skole. Deres talenter kan mer bli sett på som et problem enn en ressurs av læreren, noe som vil øke deres følelse av å være utenfor. Det er heller ikke så lett for lærerne, siden dette ikke er et tema i dagens norske lærerutdanning.

Et system som fungerer bra...for de aller fleste
Ragnar Gees Solheim la vekt på at vi i Norge har et veldig godt og omfattende skolesystem, som fungerer bra for de aller fleste. Stort sett alle mellom 6 og 16 år i Norge er en del av det norske skolesystemet, og en god del del flere i tillegg til det. Til sammen betyr dette en stor del av Norges befolkning til en hver tid er en del av norsk utdanning. Får alle disse en opplæring som er tilpasset deres behov og situasjon?

Det norske skolesystemet reflekterer i stor grad de egalitære likhetsverdiene vårt samfunn bygger på. En treffer stort sett de fleste på denne måten, men hva med de som faktisk faller utenfor? Evnerike elever kan være en gruppe som i liten grad fanges opp av systemet, og de kan få problemer. Hvordan kan en løse dette? Hvilke tilpasninger må gjøres i den norske skolen for at disse elevene skal bli tatt vare på, og bli sett på som en ressurs og ikke et problem?


Se hele presentasjonen her: