MENY

Video av boklansering med Hildegunn Sagvaag

Hildegunn Sagvaag presenterte boka "Alkohol + arbeidsliv = sant?" i Bokkafeen 18. mars. Sverre Nesvåg og Espen Hana deltok som kommentatorer. Hele lanseringen ble filmet, så dersom du gikk glipp av den kan du se den her.

Bilde av Espen Hana, Hildegunn Sagvaag, Sverre Nesvåg og Helge Ole Bergesen Espen Hana, Hildegunn Sagvaag, Sverre Nesvåg og Helge Ole Bergesen

Boka "Alkohol + arbeidsliv = sant? : En antologi" ble gitt ut på Gyldedal Akademisk forlag tidligere i år. Hildegunn Sagvaag har vært redaktør for boka, sammen med Bente Sikveland. Begge redaktørene var til stede under lanseringen, sammen med flere andre bidragsytere til boka.

Hildegunn Sagvaag fortalte at alkoholens rolle i arbeidslivet er noe av det de har ønsket å finne ut av i denne boka. Hun sa at de har lagt mer vekt på subjektive kilder enn det som kanskje er vanlig i faglige bøker, og de har hatt et spesielt fokus på kvinners perspektiv. De har hentet historier fra dagens arbeidsliv, både fra en leder og en person som opplevde at rusbruk på jobben ble et problem. Denne personen er den kjente artisten Espen Hana, og han fikk ordet etter Sagvaag.

Espen Hana er intervjuet om sin historie og sitt perspektiv i boka, og det var også sin egen historie han la vekt på under lanseringen. Han fortalte om den utviklingen han gikk gjennom, fram til alkohol ble et alvorlig problem. Det var i forbindelse med hans arbeid på Rogaland teater at dette hendte, og i dag stiller han seg spørsmålet om når alkohol og arbeidsliv ble to sider av samme sak. Det er dette spørsmålet som har gitt inspirasjon til tittelen på boka.

Sverre Nesvåg var den siste bidragsyteren under lanseringen. Han fortalte at arbeidslivet har forandret seg: Det drikkes mindre enn før innenfor det en regner som "kjernetiden", men samtidig er det et mindre klart skille mellom fritid og arbeid. Det fører til at det har utviklet seg soner der det er uklare grenser. I disse nye sonene er det ikke avklart hvilke sosiale regler som gjelder, en må gjennom en periode med utprøving før sedvanen etablerer seg. Nesvåg håper at boka kan bidra til en debatt om hvordan en finner en god balanse, slik at alkohol får en sosialt trygg og integrerende funksjon i arbeidslivet, ikke det motsatte. En må unngå "alkoholavhengige fellesskap", der en ikke lenger kan håndtere at noen velger å avstå fra alkohol.