MENY

Video av boklansering med Ingunn Størksen

Ingunn Størksen lanserte boka "Utvikling, lek og læring i barnehagen" tirsdag 9. september, sammen med Torill Vist og Rudy Garred. Hele lanseringen ble filmet, og du kan se den her.

Bilde av Rudy Garred, Torill Vist og Ingunn Størksen (Foto: Karoline Reilstad)

Boka ble lansert i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug, foran et lydhørt og interessert publikum. Størksen fortalte at hun er stolt av utvalget av forfattere i denne boka: En rekke av de mest sentrale fagpersonene innen barnehageforskning og utviklingspsykologi har bidratt. Det er til sammen blitt en "murstein" på over 500 sider, som nok vil prege pensumlistene i flere fag i årene som kommer. Den tar for seg en rekke ulike temaer innen fagområdene barnehageforskning og barns utvikling. En del av den forskningen som presenteres i boka er banebrytende, og vil føre til at en kanskje må endre oppfatning i forhold til det en tidligere har sett på som fakta.

Musikk i barnehagen
Torill Vist har skrevet et kapittel om musikk i barnehagen. Hun bringer inn en annen synsvinkel enn den tradisjonelle utviklingspsykologien som tidligere var rådende. En må se barn som aktivt handlende sosiale vesener, ikke bare som "potensielle voksne". Barn har en naturlig musikalitet og rytmesans, og ved å dyrke denne øker en f.eks. sjansen for å utvikle absolutt gehør senere i livet.

En nyttig bok for hele fagfeltet
Rudy Garred hadde mye godt å si om boka: Han mener den er balansert og har et godt stoffutvalg som er bra lagt fram. Kunnskapen legges fram i passelige mengder, det faglige nivået boka legger opp til gjør den anvendelig for et bredt publikum innen barnehagefaget. Bl.a. ble det trukket fram at bachelorstudenter vil ha stor nytte av boka når de skal skrive oppgaver. Den vil også være svært nyttig for de som allerede jobber i barnehager, både ledere og andre ansatte.