MENY

Video av boklansering med Roald Berg og Svein Ivar Langhelle

Roald Berg og Svein Ivar Langhelle presenterte den nye boka "Mod som en konge; Bøndene, makten og politikken 1800-1850" i biblioteket på Ullandhaug fredag 4. september. Arild Aurvåg Farsund delte sine kommentarer og innvendinger om boka. Du kan se det på video her.

Bilde av Roald Berg, Arild Aurvåg Farsund og Svein Ivar Langhelle (Foto: Kjetil Endresen)

"Mod som en konge; Bøndene, makten og politikken 1800-1850" er gitt ut på Bodoni forlag. Roald Berg og Svein Ivar Langhelle har vært redaktører for denne boka, der flere av Norges mest renomerte historikere bidrar.

Roald Berg begynte med å fortelle om veien fra seminar til bok. "Mod som en konge" er et direkte resultat av et godt besøkt seminar på Rennesøy i fjor, i forbindelse med markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum. Han takket UiS for at de finansierte utgivelsen av boka, noe som er veldig generøst.

Svein Ivar Langhelle fortalte om Nils Trulsen Bru og den kraften han representerte. De myndige bøndene som våget å ta ordet i samfunnsdebatt og styrende organer i denne perioden var viktige for utviklingen av det norske demokratiet. I Rogaland ble bønder oftere valgt som stortingsrepresentanter og ordførere enn i resten av Norge. Bøndene har tidligere ofte ikke blitt tillagt noen aktiv rolle i det som skjedde i 1814 og årene etter. Dette prøver de å gjøre noe med i "Mod som en konge", det er bokas hovedformål.

Arild Aurvåg Farsund begynte med å gratulere forfattere og redaktører med en utmerket bok. Han hadde noen saklige innvendinger: Et mer internasjonalt blikk savnes, og av og til etterlyses en mer tydelig redaktørstemme. Han kunne også med sin bakgrunn som statsviter komme med nye og utfordrende perspektiver på temaet i boka.

Han avsluttet med å anbefale boka, særlig for de som er interessert i perioden, men som ikke rekker å lese de mer utfyllende og tidkrevende historiske framstillingene som det er mange av.