MENY

Video av bokpresentasjon med Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen presenterte "Veivisere i norsk organisasjonsforskning" i biblioteket på Ullandhaug tirsdag 5. april. Einar Brandsdal bidro med sine synspunkter på boka. Hele presentasjonen ble filmet, og du kan se den her.

Bilde av Jan Erik Karlsen (Foto: Tone Hafnor)

Boka "Veivisere i norsk organisasjonsforskning: Organisasjonsfaglig kanon" kom ut på Fagbokforlaget før jul i fjor. Den er et ambisiøst prosjekt med to formål: Å utarbeide en norsk organisasjonsfaglig kanon fra 1950 til 2000, samt å presentere et utvalg særs lesbare kanoniserte tekster. 25 tekster er omtalt, og 12 av dem blir gjengitt i sin helhet. Disse betegnes som ”veivisere” i norsk organisasjonsforskning.

Festglad og kompetent jury
For å velge ut en toppliste trenger man en jury. Jan Erik Karlsen, som har vært redaktør for boka, satte av tilstrekkelig tid til å skryte av de som har bidratt til å gjøre den til en realitet. Å velge ut og etablere en kanon innen et fagfelt er et stort arbeid, som i følge Karlsen krever mange og lange juryfester...

Karlsen gikk gjennom listen med de artiklene som er omtalt og gjengitt i boka, med et spesielt fokus på de aller viktigste. Dette er artikler og forfattere som virkelig har satt spor etter seg, og hatt stor innvirkning på utviklingen av norsk organisasjonsforskning. De gjør seg fortjent til tittelen "veivisere".

En bok for de late, som gir stolthet og skrivekløe
Einar Brandsdal fortalte om sine reaksjoner etter å ha lest boka. Han mener at dette er en god bok for de som er litt late: Den gir en oppsummering av det beste på norsk innenfor fagfeltet, og sparer dermed leseren arbeidet han ellers måtte gjort for å finne fram til dette.

Videre sa Brandsdal at han etter lesningen følte stolthet og skrivekløe: Stolthet over framgangen faget har hatt, og inspirasjon til selv å bidra til videre utvikling. Han hadde enkelte konstruktivt kritiske anmerkninger, men det hindret ham ikke i å anbefale boka på det varmeste.