MENY

Video av bokpresentasjon med Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen presenterte "Strategisk fremsynsledelse" i biblioteket på Ullandhaug tirsdag 14. mars. Kjersti Balle Tharaldsen bidro med sine synspunkter på boka. Hele presentasjonen ble filmet, og du kan se den her.

"Strategisk fremsynsledelse" kom ut på Fagbokforlaget i fjor. Den presenterer en ny måte å tenke strategi, planlegging og endring på. Karlsen viser hvordan energien i organisasjonen kan rettes fremover, mot det som ennå ikke er skapt.

Tiden som var, tiden vi har og tiden det tar

Karlsen ønsket "Time" med Pink Floyd avspilt før sin presentasjon. Han mener at den sier noe om vårt forhold til tid, også utover det som kommer fram i teksten: For noen er den fra en for lengst svunnen tid (1973), mens andre i realiteten fortsatt lever i denne tiden.

Boka Karlsen har skrevet handler om tiden som var, tiden vi har og tiden det tar. Vi lever i en usikker tid, og har derfor behov for nye virkemidler i planlegging, politikk og endringsledelse. Strategisk fremsynsledelse kan forhåpentligvis være et svar på dette. Det er en form for endringsledelse der man ikke styrer mot definitive mål innenfor definitive tidsrammer, men forsøker å øke organisasjonens robusthet gjennom ulike tankemodeller og metodologiske grep, hvor tid og endring er i fokus.

Organisasjoner er lærende systemer, som er fleksible, adaptive og komplekse. Strategisk fremsynsledelse handler om hvordan organisasjoner kan forstå fortiden for å danne og anskueliggjøre nåtiden, slik at man kan forestille seg og planlegge framtiden. Kreativitet, ekspertise og samhandling er de tre overlappende temaene innen strategisk fremsynsledelse, de bestemmer kvaliteten på endringene en organisasjon går gjennom.


Språklig elegant brobygging

Kjersti Balle Tharaldsen påpekte at Karlsen ønsker å bygge en bro mellom endring og fremsyn. Klarer han det med denne boka? Den har i alle fall en både teoretisk og praktisk innfallsvinkel på bruk av fremsyn i ledelse og organisasjonsteori. Alt legges fram med en språklig eleganse som har musikalsk tilsnitt.

Gjennom boka skaper Karlsen stadig forventninger om hva som vil komme og hvilke tema som skal belyses, for så å oppfylle disse forventningene. Alle temaer gjennomgås på en grundig måte. Det gis et godt grunnlag for å forstå tidens betydning i organisasjonsforskning og ledelse. Tharaldsen la ikke skjul på at hun synes forfatteren oppfyller alle forventninger, og at broen han ønsker å skape kommer trygt på plass i løpet av boka.
 

 

Bilde av Jan Erik Karlsen