MENY

Video av bokpresentasjon med Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen presenterte boken «Visjoner for det gode arbeidsliv» i biblioteket på Ullandhaug onsdag 7. februar. Preben Lindøe kommenterte. Dersom du gikk glipp av denne bokpresentasjonen om Arbeidsmiljøloven kan du se den her.

Jan Erik Karlsen innviet den nye scenen og arrangementsområdet i Universitetsbiblioteket da han presenterte boken «Visjoner for det gode arbeidsliv». Den kom nylig ut på Cappelen Damm Akademiske, og tar for seg arbeidsmiljølovens utvikling og betydning siden 1970-tallet. Dette var også tema for hans presentasjon, hvor han snakket om hvordan arbeidsmiljøloven må tilpasse seg utfordringene dagens arbeidsliv bringer med seg: Kunstig intelligens, robotisering, samt raske omstillinger og nye organisasjons- og ledelsesformer.

Et av spørsmålene Karlsen stilte var om arbeidstakere og myndigheter virkelig jobber sammen for å realisere visjonene om «et arbeidsliv i verdensklasse».

#metoo
Jan Erik Karlsen påpekte at Arbeidsmiljøloven er minst like viktig i dagens arbeidsliv. Den siste tiden har et aktuelt tema innen arbeidslivet vært #metoo. Arbeidsmiljøloven har nulltoleranse for vold, mobbing og trakassering, men Karlsen stiller spørsmål ved er om disse reglene er gode nok. De er der, men blir de fulgt opp godt nok?

Spennende inngang for å forstå det moderne samfunn
Preben Lindøe, som selv har forsket på HMS og arbeidsliv i en årrekke, kommenterte at boken er verdt å lese utover den menigheten som er HMS-interessert. Historien om arbeidsmiljøloven er en spennende inngang for å forstå det morderne norske samfunnet og de taktskiftene som har preget slutten av det siste århundret. Boken vil være nyttig for samfunnsfagene uansett hvilken inngang man har.

 

Bilde av Jan Erik Karlsen