MENY

Video av bokpresentasjon med Roald Berg

Roald Berg presenterte "Norsk utanrikspolitikk etter 1814" i biblioteket på Ullandhaug torsdag 26. januar. Harald Maaland bidro med sine synspunkter på boka. Hele presentasjonen ble filmet, og du kan se den her.

"Norsk utanrikspolitikk etter 1814" kom ut på Det Norske Samlaget i fjor sommer. Boka gir en kortfattet introduksjon til norsk utenrikspolitikk fra 1814 fram til i dag. Den norske utenrikspolitiske tenkemåtens utvikling er et hovedtema.


Historie er relevant
Berg begynte presentasjonen med å si at å kjenne historien er relevant for å forstå dagens norske utenrikspolitikk. Utenrikspolitikk handler om følelser, ideer, verdier og prestisje. Det er viktig å bli sett. De verdiene som er viktige på det private plan er også viktige på den internasjonale arena. Utenrikspolitikk er ikke alltid rasjonelt.

Folkeretten har vært et viktig virkemiddel i norsk utenrikspolitikk. Som et lite land er Norge avhengig av de store internasjonale organisasjonene. Det som har forandret seg er at i dag er folkeretten like viktig for stormaktene som for mindre land.
 

Ingen bilder, men veldig mye fakta
Harald Maaland er tidligere utenriksjournalist i Stavanger Aftenblad, nå pensjonist. Roald Berg foreslo ham selv som kommentator til presentasjonen, siden han tidligere har hatt stort utbytte av Maalands utenrikspolitiske stoff.

Maaland sa at han er imponert over hvor mye Berg har klart å dekke i en såpass liten bok. Plassen er brukt på fakta, ikke bilder. Alle viktige perioder i norsk utenrikspolitikk er inkludert, med de nødvendige nyanser og tolkninger. Gjennomgående spenninger og balansepunkter blir presentert. Utgivelsen av boka kommer på et passende tidspunkt, da vi lever i en tid der den tradisjonelle orden ikke lenger er en selvfølge.

Bilde av Roald Berg (Foto: Mona Henriksen)