MENY

Video av bokpresentasjon med Siv Kristoffersen

Siv Kristoffersen fra Arkeologisk museum presenterte boka "Et Akropolis på Jæren?" i biblioteket på Ullandhaug torsdag 30. april, sammen med sine kolleger Trond Meling og Kristin Armstrong Oma. Du kan se det på video her.

Bilde av Siv Kristoffersen (Foto: Tone Hafnor)


Boka "Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået i Klepp gjennom Jernalderen" tar oss med til et område med en helt spesiell verdi. Tinghaugplatået er kjent blant arkeologer langt utenfor Norges grenser, som et område tett for forminner av høy variasjon og kvalitet.

Siv Kristoffersen fortalte at boka er en artikkelsamling som er ment å være en kunnskapsbase som samler mest mulig av den kunnskapen vi har om dette området. Dette gjøres gjennom åtte artikler med ulik synsvinkel og tematikk. Blant annet vises det hvordan sosial status i datidens samfunn gjenspeiles i gravminner. Inge Særheim har en artikkel om stedsnavn i området, og deres betydning og funksjon. Bente Magnus skriver om Krosshauggraven, et av de rikeste gravfunnene fra Jernalderen.

Trond Meling presenterte sin artikkel om gravfunn fra Yngre Jernalder. De er av stor interesse, selv om de ikke er så prangende som enkelte eldre funn. De to gravene Meling spesielt har forsket på er fra 700- og 800-tallet, og de inneholder spor av hester og hesteutstyr. Han knytter dem mot maktpolitiske endringer i denne perioden, med sentralisering og etablering av regional kongemakt.

Kristin Armstrong Oma ledet så en samtale med Kristoffersen og Meling, før Kristoffersen leste en "novelle" hun har skrevet med bakgrunn i et av gravfunnene på Tinghaugplatået. Alt dette kan du se i videoen fra presentasjonen.