MENY

Videoopptak av bokpresentasjon med Øyvind Sirevaag

Øyvind Sirevaag presenterte boka "Norsk hotellhøgskole 100 år" 19. mars, sammen med Erik Leif Eriksen. Dersom du ikke fikk det med deg kan du se video av hele presentasjonen.

Øyvind Sirevaag og Erik Leif Eriksen

Norsk hotellhøgskole hadde jubileum i fjor, og i den anledning kom det ut et praktverk om skolens historie, skrevet av Sverre Thon og førstelektor Øyvind Sirevaag. Sistnevnte presenterte boka i Bokkafeen i Kjølv Egelands hus tirsdag 19. mars.

Etter å ha gitt et raskt omriss av viktige begivenheter i skolens historie gikk han over til å fortelle om prosessen med å skrive boka. Han overtok avdøde Sverre Thons manuskript, og videreførte dette fram til dags dato. I tillegg samlet han inn bilder, og valgte AM forlag til å gi ut boka. Både det å ferdigstille manuskriptet og få på plass bildematerialet var en arbeidskrevende prosess. Sirevaag kom også inn på enkelte av de utfordringene skolen har hatt, og hvordan han har valgt å behandle disse i boka.

Erik Leif Eriksen er tidligere rektor ved daværende Høgskolen i Stavanger, og han gav i 2006 ut boka "Fra høgskole til universitet : Universitetet i Stavanger blir til". Han uttrykte begeistring for boka, og sa at han håper det kommer flere bøker som dokumenterer historien til ulike fagmiljøer ved UiS. Han la vekt på at boka på en god måte viser en institusjons plass i samfunnet den er en del av. På den måten er den også en historie om det norske samfunnet de siste 100 år, med de politiske, sosiale og teknologiske omveltninger som har skapt den virkeligheten vi har i dag.