MENY

Viktig endring i Kopinor-avtalen!

Det har kommet endringer i Kopinor-avtalen som alle bør være klar over, spesielt i forhold til kompendier.

Tidligere har avtalen med Kopinor rullet fra år til år uten særskilte endringer. Det var lov å kopiere inntil 15 %, eller et kapittel, av en bok og sette sammen til kompendier uten å foreta seg noe ekstra.

Det er nå enkelte endringer i avtalen som alle bør være klar over. Det viktigste er at nå MÅ rettighetene til alle utdrag klareres i BOLK før det lages nye kompendier (sammenstilling av to eller flere bokutdrag).

Det vil si at alle som ønsker å opprette / bruke kompendier må ha en brukerkonto slik at de kan gå inn i BOLK og finne materialet de ønsker å bruke og klarere rettighetene.

Her finner du informasjon om bruken av BOLK.

De av dere som trenger en brukerkonto i BOLK for å kunne opprette kompendier, kan gi beskjed til Linda Johnsen på biblioteket. (linda.johnsen@uis.no) Dere vil også bli invitert til et møte 19. mars, der ansatte fra Kopinor vil informere om den nye avtalen og bruken av BOLK.

Logo BOLK