MENY

Besøk og kontakt

Universitetsbiblioteket består av fire avdelingar. Ullandhaug er det største biblioteket. Det er døgnope for studentar og tilsette.

Illustrasjon av de fire bibliotekene

Biblioteket er ein ressurs for studentar og tilsette ved UiS. I tillegg tilbyr me tenester til privatpersonar, studentar ved andre institusjonar, andre bibliotek og næringslivet.

Me tilbyr mellom anna:

  • Vitskapeleg litteratur i emne det blir undervist og forska i ved UiS.
  • Databasar, tidsskrift, elektroniske bøker og andre media som dekker studie- og fagområde ved UiS.

Følgjande tenester gjeld kun tilsette og studenter ved UiS:


Kontaktinformasjon:

Telefon: 51 83 11 00
E-post: ub@uis.no

Postadresse:
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Ullandhaug
Postboks 8600 Forus
4036 Stavanger

Se menyen til venstre for å finne kontaktinformasjon til bibliotekets avdelinger.