MENY

SocIndex with fulltext

Fulltekstdatabase med over to millionar referansar til sosiologisk forskning.

Søk i SocIndex

Fagområde: Sosiologi

Utgivar: Ebsco Publishing

Innhald: Indekserer artiklar med samandrag frå nesten 3000 tidsskrift. Nesten 800 utvalde tidsskrift er tilgjengelege i fulltekst. Databasen inneheld også fleire hundre rapportar, bøker/bokkapittel og konferanseskrift i fulltekst.

Tid: Delvis tilbake til 1895 - varierer etter publikasjon.

Trunkeringsteikn: *

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her