MENY

Academic Search Premier

Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde

Søk i Academic Search Premier

Fagområde: Tverrfagleg - samfunnsvitskap, humaniora, pedagogikk, teknologi, realfag, medisin m.m

Utgivar: Ebsco Publishing

Innhald: Referansar til ca. 3700 tidsskrift, og 2100 tidsskrift i fulltekst.

Tid: Fulltekst frå 1985 - .

Trunkeringsteikn: *

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her