MENY

AMED

Søk i AMED

Fagområde: Hovudsakelig alternativ medisin

Utgivar: OVID

Innhald: Allied & Complimentary Medicine (AMED) registrerer tidsskriftartiklar innan alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekkjer drygt 600 tidsskrifter. Mange av desse finst ikkje i andre basar.

Tid: 1985 -

Geografi/språk: Hovudsakleg engelskspråkleg

Trunkeringsteikn: * eller $ erstattar vilkårleg mengd teikn. Eks.: Søket famil*
gir treff på orda family, families, familial

Tilgang: Tilgjengeleg via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-kontrollert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her