MENY

Business Source Complete

Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan leiing, økonomi, marknadsføring og tilgrensande fagområde

Søk i Business Source Complete

Fagområde:
Leiing, økonomi, marknadsføring.

Utgivar: Ebsco Publishing

Innhald: Business Source Complete har 2300 tidsskrift i fulltekst. Over 1000 av tidsskrifta er fagfellevurderte (peer-reviewed). Business Source Complete har og eit godt utval av rapportar og analyser.

Tid: Fulltekst frå 1886 - varierer etter publikasjon.

Trunkeringsteikn: *

Tilgang:   Via web frå datamaskinene til universitetet (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her