MENY

Cinahl

Artiklar innan sjukepleie og tilgrensande fag

Søk i Cinahl

Fagområde: Sjukepleie og liknande emne.

Utgivar: Cinahl Information Systems

Innhald: Artiklar frå over 3000 engelskspråklege tidsskrift. Publikasjonar frå American Nurses Association og National League for Nursing, dessutan bøker, avhandlingar, konferansar m.v.

Tid: 1981 -

Geografi/språk: Hovudsakleg engelskspråkleg

Trunkeringsteikn: * erstattar vilkårleg mengd teikn. Eks.: Søket famil*
gir treff på orda family, families, familial

Tilgang: Tilgjengeleg via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-kontrollert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her