MENY

Google Scholar


Søk i Google Scholar

Fagområde: Dekker de fleste fagområder

Innhold: I Google Scholar er artikler og bøker, rapporter og avhandlinger, konferansepapirer og anmeldelser utført av akademiske fagfolk registrert. Google Scholar inkluderer også dokumenter fra de åpne arkivene til universiteter og høgskoler verden rundt.

Tid: Startet indekseringen i 2004, har derfor mest innhold av nyere dato, men også en del eldre.

Omfang: De fleste store vitenskapelige forlagene har kontrakt med Google Scholar som sikrer at deres tidsskrifter og -artikler dukker opp ved søking.

Geografi/språk: Innhold på mange forskjellige språk.

Tilgang: Fritt tilgjengelig


Når du bruker Google Scholar:

1. Dersom du er utenfor campus må du bruke proxyserveren. Les mer her.

2. Til høyre for artikkelen på trefflista vil du se hvis det er mulig å få artikkelen i fulltekst. Når du er på campus eller er logget på via proxyserveren kan du ofte få fram hele artikkelen ved å trykke på "Fulltext @ UiS", eller det kan være andre alternativer for å få lest hele artikkelen.

3. Noen ganger ber nettsteder deg kanskje om å betale for artikler. I stedet klikker du på Bibsys-Etext for å finne gratisalternativer for studenter og ansatte. Du kan enten laste ned artikkelen eller bestille en kopi via biblioteket. Ofte vil du få artikkelen gratis ved å logge deg på proxyserveren for ekstern tilgang til bibliotekets ressureser. Les mer her.

4. Google Scholar er et bra sted å starte litteratursøk i, men den søker ikke i alle fagdatabasene biblioteket har tilgang til. Gå til bibliotekets fagdatabaser for en bedre oversikt over vitenskapelig litteratur.