MENY

MLA

Artiklar innan lingvistikk, moderne språk, litteraturvitskap og etnologi

Søk i MLA

Fagområde: Etnologi, litteraturvitskap, språkvitskap

Utgivar: OCLC

Innhald: Inneheld rundt 2,2 millioner referansar til vitskaplege arbeid i lingvistikk, moderne språk, litteraturvitskap og etnologi frå 4400 tidsskrift, samt til seriar, monografiar og essaysamlingar.

Språk: Engelsk

Geografisk dekning: Internasjonal

Tid: 1920-tallet til i dag. Blir oppdatert 10 gangar pr. år.

Trunkeringsteikn: * (erstattar vilkårleg mengd teikn). Eks. instruction* (inkluderer instructions, instructional osv.).

Tilgang: Via web frå universitetet sine datamaskiner (IP-regulert tilgang)

Tilgang heimanfrå: Les meir her