MENY

SciFinder (Chemical Abstracts)

Søk i SciFinder (Chemical Abstracts)

NB! Alle studentar og tilsette ved UiS må fyrst få seg eit brukarnavn og passord og så akseptere nokre vilkår for å søkje i basen. Les meir om registrering
Er du registrert frå før, kan du starte her

Innhald: Inneheld referansar innanfor kjemi, kjemiteknikk, bioteknologi og materialteknologi. Kan søkje etter tengede molekyl, delar av molekyl og reaksjonar.
Lenker til fulltekst dersom UIS har avtale med forleggjaren.

Dokumenttypar: Referansar til artiklar, patentar, konferanseinnlegg, avhandlingar, tekniske rapportar og bøker.

Språk: Engelskspråklig

Geografisk dekning: Internasjonal

Tid: 1907 til i dag. Inneheld også utvalde artiklar før 1907.

Trunkeringsteikn: Automatisk trunkering, du må ikkje bruke spesialtegn i denne basen. Eks. comput (inkluderer computer, computerized, computation, computational, computability osv.).

Tilgang: Søkjing krev brukernavn og passord. . Kun ein brukar om gangen kan nytte basen.

Tilgang heimanfrå: Les meir her