MENY

Noter og plater

Finn noter og plater i biblioteket, eller søk etter kva som er tilgjengeleg innan ulike sjangrar

Noter


Biblioteksøk
Søk her for å finne noter i andre bibliotek (Norges Musikkhøgskole og folkebibliotekenes samlinger).

Musikkinformasjonssenteret
MIC sine katalogar over musikk av nyare norske komponistar

Sangindex
Sang- og viseregister til sangbøker og noter utgitt i Noreg
Søkjerettleiing

Norske notetrykk
Referansar til noter utgitt i Noreg
Søkjerettleiing

Vis- och låtregister
Svenskt Visarkiv sitt songregister. Kan søkje på ord i tittel, komponist, fyrstelinje m.m.

WorldCat
Felleskatalog for fleire hundre bibliotek, dei fleste amerikanske. Her kan du søkje etter både noter og lyd.
 

Plater / Innspelingar


The British Library Sound Archive
Katalog over innspelingar i ei av dei aller største lydsamlingane som finst
Søkjerettleiing 

Musikkinformasjonssenteret
MIC sine katalogar over musikk av nyare norske komponistar

Naxos Music Library
Inneheld meir enn 1,5 millionar spor som kan lyttast til direkte (streaming). I tillegg til Naxos gir basen tilgang til musikk frå BIS, Bridge Records, Chandos, CPO, Hänssler Classic, Wergo m.fl.
Les meir 
 
Norsk lydinstitutt
Tilgang til søk i Norsk lydinstitutt sin database.

Norsk nasjonaldiskografi
Referansar til lydplater utgitt i Noreg
Søkjerettleiing