MENY

Offentleg informasjon

Lenker til offentleg informasjon og lover i Noreg og utlandet.

Arbeidsrett.no
Arbeidsmiljølova med kommentarar; internasjonal arbeidsrett; kommentarar til ferielova, pensjonsreglane og permitteringsreglane.

 

Lovdata Pro
Oversikt over norske og europeiske rettskjelder.

Tilsette og studentar ved UiS har tilgang til Lovdata Pro. Ein må opprette personleg brukar for å få tilgang.


Norsk lovkommentar
Juridisk oppslags- og referanseverk.Inneheld alle gjeldande lover med utfyllande kommentarar.

Norge.no
Offentleg portal som skal hjelpe brukaren å finne fram til offentlege tenester og informasjon.

Norges kommunekalender
Informasjon om det offentlege og store deler av privat næringsliv.
Klikk her dersom du blir bedt om brukarnavn og passord.

Regjeringen.no
Felles portal for regjeringa, Statsministerens kontor og departementa. Inneheld stortingsmeldingar, proposisjonar og andre dokument.

Rutebok for Norge
Ein del funksjonar krev passord. Kontakt biblioteket for å få dette.

Statistisk sentralbyrå
Norsk statistikk. Ein del publikasjonar som Rapportar, Statistisk månedshefte o.l. i fulltekst.

Statsmaktene.no
Diokument frå regjering, storting og domstolane. Alle trykte dokument frå Riksforsamlinga i 1814 fram til vårsesjonen 2001 er inkludert.

Stortinget
Søk i publikasjonar frå Stortinget og Regjeringa.