Bibliotektjenester for vitenskapelig ansatte

Universitetsbiblioteket ønsker å være til hjelp for vitenskapelig ansatte ved UiS, både i deres forskning og undervisning.

Vi gir tilgang til et bredt utvalg vitenskapelig litteratur innenfor alle fag på UiS. Vi tilbyr hjelp gjennom hele prosessen med vitenskapelig publisering, og holder gjerne kurs for dine studenter.

Din kontaktbibliotekar kan gi mer informasjon om hva vi tilbyr på ditt institutt og fakultet.

Se ellers Universitetsbibliotekets side på UiS sitt intranett.