MENY

Litteraturlister

Hvorfor er sitering og litteraturlister nødvendig?

  • For å gjøre det enkelt for leseren å finne kildene dine og kontrollere fakta.

  • Når du bruker andre forfatteres ord eller idéer, skal du sitere kilden. Å ikke sitere korrekt er det samme som å si at dette er dine egne tanker og idéer. Det er plagiat!

  • Uansett om du skriver om eller siterer direkte, må du vise til kilden der du fant informasjonen.

Referanser kan registreres manuelt eller ved hjelp av et program for håndtering av referanser. 

Det finnes mange stiler for å sette opp litteraturlisten. Ved UiS er APA mest brukt. Innen elektrofag brukes IEEE. Spør veileder eller faglærer dersom du er usikker på valg av bibliografisk stil.
 

Programmer for referansehåndtering

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs i EndNote og Zotero, se vår kurskalender for å finne en dato som passer for deg.
 

Manuell registrering
Biblioteket har egne kurs for deg som ønsker å registrere referansene dine manuelt.

Microsoft Word har en egen funksjon for sitering og referanselister.

Sjekk ut disse linkene dersom du trenger hjelp med referansene: