MENY

Kontaktbibliotekarer Ullandhaug

Barnevern, sosionom og sosialfag:
Tone Hafnor
Tlf: 51831139,  e-post: tone.hafnor@uis.no

Hotell- og reiselivsfag: 
Else Sauge Torpe
Tlf: 51831106,  e-post: else.s.torpe@uis.no

Humanistiske fag: 
Terje Blåsternes
Tlf: 51831116,  e-post: terje.blasternes@uis.no

Sykepleie:
Grete Mortensen
Tlf: 51831143, e-post: grete.mortensen@uis.no

Pedagogikk / Barnelitteratur:
Geir Strandenæs Larsen
Tlf: 51833093, e-post: geir.s.larsen@uis.no

Økonomi-, kultur- og samfunnsfag:
Else Sauge Torpe
Tlf: 51831106, e-post: else.s.torpe@uis.no

Terje Blåsternes
Tlf: 51831116, e-post: terje.blasternes@uis.no

Teknisk-naturvitenskaplege fag:
Inger Gåsemyr
Tlf: 51831125, e-post: inger.gaasemyr@uis.no
Kontaktbibliotekar IER, IEP, Samfunnssikkerhet og Risikostyring.

Linn Elise Gulliksen
Tlf: 51832348, e-post: linn.e.gulliksen@uis.no
Kontaktbibliotekar IMF, IKBM og Byplanlegging.

Lesesenteret:
Else Sauge Torpe
Tlf: 51831106, e-post: else.s.torpe@uis.no

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning:
Miriam Emilie Choi-Natvik
Tlf: 51831146, e-post: miriam.e.natvik@uis.no