MENY

E-læringskurs fra biblioteket

Biblioteket har produsert interaktive kurs på både norsk og engelsk.

I disse kursene lærer du mye som vil være nyttig når du skal søke etter informasjon i studier og arbeid. Alle kursene har elementer som er nyttige for alle studenter, uansett studieretning. De er produsert av Universitetsbiblioteket, i godt samarbeid med Nettop.

NB! For å gjennomføre kursene må du registrere deg i Eliademy. Dette programmet fungerer ikke i Explorer. Bruk en annen nettleser, som Firefox, Chrome eller Safari.

Grunnleggende søkekurs for bachelorstudenter i sykepleie
Dette kurset i fem deler er beregnet på nye sykepleiestudenter som skal i gang med sin første søkeoppgave. Det kan også brukes som en oppfriskning for deg som ikke har vært student på en stund.
 

Writing thesis, using sources
Kurs i flere deler, på engelsk. Tar for seg litteratursøk, kildekritikk, sitering, og andre temaer som er viktige i vitenskapelig arbeid. I tillegg gis en innføring i å søke i databaser som Oria, Scopus, Google Scholar og Web of Science. Kurset er spesielt rettet inn mot studenter innen tekniske og naturvitenskapelige fag, men de fleste delene er nyttige også for andre studenter.