Akademisk skriving

På bibliotekets skrivekurs lærer studentene hvordan de kommer i gang med skrivinga, skriver frem en problemstilling, strukturerer en akademisk tekst og drøfter.

Kursene må i utgangspunktet bestilles av faglærer, men det blir holdt noen få kurs som er åpne for alle. Følg med i kurskalenderen for en oversikt over datoer for disse kursene