MENY

Akademisk skriving

På bibliotekets skrivekurs lærer studentene hvordan de kommer i gang med skrivinga, skriver frem en problemstilling, strukturerer en akademisk tekst og drøfter.

Å skrive akademiske oppgaver er en egen sjanger. Dette kurset dreier seg om akademisk oppgaveskriving, kildebruk og henvisning, og er beregnet på forholdsvis ferske studenter.