MENY

Søk etter faglitteratur

Lær å finne og vurdere relevant faglitteratur til oppgåven din. Få nyttige tips til søking og korleis du får tak i faglitteratur. Kursets innhold kan variere og tilpasses kursdeltakerne.

Read in English 


Søkekurs 1: for alle studentar ved UiS

Lær å finne vitskapleg forsking til oppgåva di

Dette kurset gir ei kort innføring i korleis du kan søka etter litteratur til oppgåven din. Du får nyttige tips til søking og korleis du kan reservera bøker eller artiklar via biblioteket. 
 

Målgruppe: studentar som skal skriva mindre oppgåver som til dømes arbeidskrav, semesteroppgåve eller heimeeksamen
Utstyr: Eigen laptop
Undervisningsform: Workshop med blanding av førelesing, diskusjon og oppgåver
Krav til forkunnskaper: Ingen


Etter kurset skal du kunne:  

 • Finna og vurdera vitenskapeleg og fagleg litteratur til si oppgåve  
 • Bruke søketeknikkar som boolske operatorar, trunkering, frasesøk etc. 
 • Utvikla gode søkeord 
 • Avgrensa og utvida ei treffliste 
 • Vite korleis dei kan planlegga eit godt litteratursøk 
 • Vite korleis du lagrar søk i Oria
 • Skilnaden på emnesøk og fritekstsøk 
 • Skilnaden på enkelt søk og avansert søk 
 • Kjenna til Kildekompasset og ha grunnleggjande kunnskaper om kildekritikk og god henvisningsskikk
   


Søkekurs 2: for dei som skal skrive en større oppgåve

Lær å finne litteratur til din bachelor- eller masteroppgåve 

Kva for kjelder du byggjer oppgavå di på har mykje å seia for resultatet. Korleis kan du forsikra deg om at oppgavå di byggjer på ny og etablert forskning og truverdig, kvalitetssikra faglitteratur? Og hvor finner du egentlig forskning? Denne workshopen gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør at du kan finne bred og oppdatert kunnskap om temaet du skal skrive oppgave om. Du lærer eller oppfrisker også grunnleggende kunnskap om henvisninger og utforming av litteraturlister. 

På denne workshopen får du rettleiing i korleis du kan søka etter litteratur til oppgåva di. Du lærer kvifor det er viktig å byggje oppgavå på gode, oppdaterte kjelder, og du får gode tips til korleis du bør søka og kor du bør søka. God kjeldebruk gjer betre oppgåver!
 

Målgruppe: Studentar som skal skrive bachelor- eller masteroppgåve
Utstyr: Eigen laptop
Undervisningsform: Workshop med blanding av førelesing, diskusjon og oppgåver
Krav til forkunnskaper: Ingen
 

Etter kurset skal du kunne:  

 • Finna vitskapelg og fagleg litteratur til di oppgåve
 • Skilnaden på ulike typar vitskapelege kjelder som bøker, kapitel i bok med redaktør og artiklar 
 • Vite korleis du kan planlegga, gjennomføra og dokumentera eit godt litteratursøk  
 • Bruke ulike søketeknikkar  
 • Utvikle gode søkeord 
 • Bli kjent med den norske fagdatabasen Oria 
 • Vite om andre relevante fagdatabasar og kor du finn desse 
 • Kjenna til Kildekompasset og ha grunnleggjande kunnskaper om kjeldekritikk og god henvisningsskikk