MENY

Personvernerklæring for Oria


(Dette er en forkortet utgave av personvernerklæringen fra BIBSYS. Klikk her for å lese hele.)

Bruk av Oria uten innlogging
Oria kan brukes uten innlogging for å søke i tilgjengelig materiale. Det vil ikke være mulig å identifisere brukeren.


Bruk av Oria med innlogging

Behandlingsansvarlig
UBiS har hovedansvaret for persondata som innhentes og deretter overleveres BIBSYS.

Formålet med behandlingen
Via Oria kan brukere vedlikeholde lån og registrere/slette bestillinger på lån og kopier av dokumenter. Disse opplysningene sendes til biblioteksystemet, og lagres der. For å muliggjøre dette må en logge på tjenesten og autentiseres mot låntakerregisteret gjennom Feide.

Oria legger til rette for søk som kan gjenbrukes senere. Brukere kan selv slette disse når det er ønskelig.

Hvilke personopplysninger behandles?
Ved pålogging mottar og presenterer Oria ikke-sensitive personopplysninger (navn, adresse osv.) om brukeren.
Personlig informasjon og utlånsdata er ikke synlig for andre enn den autentiserte brukeren. Informasjonen kan bli delt med BIBSYS (og eventuelt underleverandører) for å kunne feilsøke systemet eller yte brukerstøtte.

Fødselsnummer benyttes ikke etter desember 2015.

Besøksstatistikk og informasjonskapsler
Oria lagrer søkehistorikk midlertidig i sesjonen i nettleseren. Hensikten er å gi bedre brukerfunksjonalitet, og informasjonen blir slettet når nettleseren lukkes.

Ulike handlinger (søk, valg av fasett, søkefunksjon etc.) aggregeres og registreres med tanke på statistikk, men på en slik måte at ingen data kan spores tilbake til enkelte låntakere.

Lagring av personopplysninger
Ingen personopplysninger lagres i Oria utover låntaker-ID. Låntaker-ID brukes for å knytte lagrede søk og metadataposter til den påloggede bruker.

Låne-/bestillingshistorikk, dvs. informasjon om en avsluttet lånetransaksjon, lagres ikke med mindre brukeren selv har gitt sitt eksplisitte samtykke til dette.

Databehandleravtaler
Alle institusjoner som benytter Oria for å presentere lån/bestillinger og Min Side-funksjonalitet for sine primærbrukere, har inngått en databehandleravtale med BIBSYS om bruken av tjenestene Oria og biblioteksystemet.

Utveksling med tredjepart
BIBSYS har inngått en databehandleravtale med Ex Libris relatert til produktene Primo (Oria) og Alma (biblioteksystemet).

Utvekslingen av låntakerinformasjon med Nasjonalt låneregister muliggjør bruk av Nasjonalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan brukeren bruke det samme lånekortet i alle bibliotek i Norge. Behandling av personopplysninger i Nasjonalt Lånekort er beskrevet på denne siden: Om Lånekortet

Sikkerhetstiltak: Pålogging og autentisering
Oria benytter Feide som autentiseringsløsning og ved pålogging sendes opp til fire informasjonselementer (personnummer, Feide-ID, organisasjonsnummer og evnt låntaker-ID) til biblioteksystemet, eller tilhørende funksjoner, for å identifisere brukeren. Biblioteksystemet returnerer låntaker-ID til Oria.

Oria benytter låntaker-ID til å unikt identifisere en låntaker. Denne låntaker-ID blir lagret i Oria og brukes for å gjøre oppslag i biblioteksystemet for å hente ut person- og lånedata, samt ta vare på lagrede søk, metadataposter o.l.

Dine rettigheter

Innsyn
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg hos BIBSYS og hvordan disse opplysningene blir behandlet jf. bestemmelsen i personopplysningslovens § 18. Det er norsk lovverk som regulerer all behandling, også samspillet med tredjeparter.

Retting, sletting
Som registrert hos BIBSYS har du i visse tilfeller rett til å kreve retting og sletting av opplysninger om deg selv, jf. personopplysningslovens § 27 og § 28. Eksempelvis vil dette kunne gjelde opplysninger som er uriktige og / eller ufullstendige, eller opplysninger BIBSYS ikke har adgang til å behandle.

Krav fra deg som registrert skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvem kan jeg kontakte?
Dersom du ønsker å få informasjon om hva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlinger av personopplysninger, kan du ta kontakt med biblioteket.