Om biblioteket

Biblioteket er en ressurs for studenter og ansatte ved UiS. Vi betjener også privatpersoner, andre bibliotek og næringslivet.


Vi tilbyr blant annet:

  • vitenskapelig litteratur innenfor emner det blir undervist i og forsket på ved UiS.
  • databaser, tidsskrifter, elektroniske bøker og andre medier som dekker studier og fagområder ved UiS.
  • kurs i litteratursøking, og gode råd ved oppgaveskriving.

 

Ullandhaug
Det største avdelingsbiblioteket er lokalisert i Kjølv Egelands hus. Samlingene der dekker de tre fakultetene som holder til på Ullandhaug: Teknisk-naturvitenskapelig fakultet, Samfunnsvitenskapelig fakultet og Humanistisk fakultet


Bjergsted
Avdeling Bjergsted ligger i Bjergstedparken. Det dekker fagene musikk og dans. Biblioteket har en stor musikksamling på LP og CD, med hovedvekt på klassisk, jazz og folkemusikk. Du kan velge mellom ca. 14000 noter for ulike instrumenter/ besetninger. De fleste er til utlån. 


Arkeologisk museum
Biblioteket på Arkeologisk museum ligger i Peder Klows gate. Det er åpent alle som er interessert i fagområdene museet dekker: Arkeologi, botanikk, geologi, historie, konservering og museologi.


Stavanger Universitetssjukehus
Medisinsk bibliotek skal bidra med spesialisert og bred informasjonskompetanse, slik at ansette ved SUS på en effektiv måte kan skaffe seg den informasjonen de trenger til klinisk arbeid, forskning, faglig oppdatering og utdannelse.