Open Access


 


UiS Brage

 • Hva er UiS Brage?
 • Hvordan publiserer jeg i UiS Brage?


Hva er Open Access?

 • Definisjon
 • Open Access i Norge
 • Open Access ved UiS
 • Open Access internasjonalt
   

Hvorfor velge Open Access?

 • Gjør forskningsresultater mer tilgjengelige
 • Økonomisk fordelaktig
 • Du beholder rettighetene til ditt eget arbeid.


Publiseringsfond på UiS    
 

Åpne publiseringsarkiver

 • Hva er åpne publiseringsarkiver?
 • Norske åpne publiseringsarkiver
 • Internasjonale åpne publiseringsarkiver
   

Kvalitetssikring av tidsskrifter

 • Unngå svindlere!
 • Hvordan kvalitetssikre Open Access-tidsskrifter?