Utlånsautomater

Biblioteket har to utlånsautomater. På disse kan du låne bøker uten å ta veien om skranken. Du bruker studentkortet i disse automatene og følger anvisningen på skjermen. Når du har skjøvet alle bøkene du vil låne gjennom automaten og tatt ut studentkortet får du en kvittering. Ta vare på denne.

Enkelte bøker lar seg ikke låne i automatene. En kan heller ikke låne andre medietyper enn bøker i dem. DVD, CD-ROM og lignende kan ikke lånes i automatene. Henvend deg i skranken hvis du vil låne noe som ikke går gjennom automaten.

Ta ellers kontakt med personalet dersom det er noe du lurer på ved bruk av utlånsautomatene.