MENY

Bibliometri

Bibliometri er kvantitative metoder brukt for å analysere og evaluere vitenskapelig produksjon og forfatterskap. Det er viktig å forstå at bibliometri må brukes sammen med kvalitative evalueringsmetoder for å kunne gi en fullgodt bilde.

Hvorfor er bibliometri viktig?
Siden forskere og institusjoner kjemper om begrensede ressurser og resultatbasert finansiering er vanlig, er det nødvendig med metoder for å evaluere og sammenlikne forskning og forskningsytelse. 


Hva kan bibliometri brukes til?
Bibliometri brukes til å evaluere og sammenlikne forskere og forskningspublikasjoner. For den enkelte forsker er bibliometri et verktøy man kan bruke til å følge og vurdere egen karriereutvikling. Bibliometriske data er i tillegg en viktig del i ulike søknadsprosesser for forskningsmidler. Trender for en institusjons forskningsproduksjon og kvaliteten på denne kan indikeres ved hjelp av bibliometriske data.
 


Viktige nøkkelparametere

Noen viktige nøkkelparametere innen bibliometri:
 

  • Antall publikasjoner

  • Antall siteringer

  • H-indeks

  • Impact factor

  • Internasjonalt samarbeid

Databaser og analyseverktøy
Noen viktige verktøy for bibliometriske analyser:
 

 

Problemstillinger knyttet til bibliometri
Det å ha overdrevent fokus på bibliometriske indikatorer kan være problematisk. For å kunne bruke bibliometriske data må disse ses i sammenheng med andre faktorer. Det er viktig å forstå at forskjellige fagmiljøer og forskere har ulike publiseringspraksiser og vil derfor slå ulikt ut i bibliometriske analyser.

Innen naturvitenskap og teknologi publiseres det mye i vitenskapelige artikler, mens bøker er mer vanlig i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Ulike fagområder kan derfor kreve forskjellig balanse mellom kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder. 


Ved UiS er vi opptatt av å etterfølge Leiden-manifestets 10 prinsipper for måling av forskningsytelse.Trenger du hjelp med bibliometri?
Dersom du ønsker mer informasjon om bibliometri eller trenger hjelp til bibliometriske analyser, send e-post til Universitetsbibliotekets gruppe for bibliometri.