MENY

Beregning av publiseringsindikatoren

Slik kommer man fram til publiseringsindikatoren.

Norsk publiseringsindikator (NPI)  har som mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitet.

Den regnes ut slik:

1. Institusjonsandel = Antall forfattere / Antall institusjonsadresser.
2. √ institusjonsandel.
3. Multipliser med nivå og publikasjonstype.
4. Multipliser med samarbeidsfaktor.

 

Eksempel:

En artikkel på nivå 1 i tidsskrift (vekt=1), 10 forfattere fra institusjon X, en forfatter fra institusjon Y:
1*√ 10/11 + 1* √1/11= 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 poeng
I tillegg vil institusjonens poeng bli multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.
Denne metoden øker uttellingen for hver av samarbeidspartnere, men institusjonene må fremdeles dele poeng mellom seg.

Les mer hos NTNU om hvilken funksjon publiseringspoeng har, og hvordan de regnes ut.