MENY

CRISTIN - Superbrukere og kontaktpersoner


Institusjonelle superbrukere:

Suvada Veledar: tlf. 51 83 11 55, e-post: suvada.veledar@uis.no
Anita Berg: tlf. 51 83 39 32, e-post: anita.berg@uis.no


Superbrukere:

Kari Hølland: tlf. 51 83 25 23, e-post: kari.holland@uis.no
Svanlaug Takle: tlf. 51 83 26 11, e-post: svanlaug.takle@uis.no
Anne-Grethe Engebretsen: tlf. 51 83 40 39, e-post: anne-grethe.engebretsen@uis.no
Nina Irene Stangeland: tlf. 51 83 40 11, e-post: nina.stangeland@uis.no


Kontaktpersoner:

Det humanistiske fakultet:
Marianne Trå: tlf. 51 83 15 17, e-post: marianne.traa@uis.no

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:
Elisabeth Stornes Paulsen: tlf 51 83 17 30, e-post: elisabeth.s.paulsen@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Øyvind Munthe: tlf. 51 83 45 29, e-post: oyvind.munthe@uis.no