MENY

Finn fram i CRISTIN

CRISTIN er bygd opp av ulike moduler. De viktigste er beskrevet nedenfor. Her kan du også finne ut hvordan du søker i CRISTIN.

Søk i CRISTIN
CRISTIN er et åpent system hvor alle kan søke. Informasjonen i CRISTIN er lett tilgjengelig for forskere og studenter, media og næringsliv. For eksempel vil media kunne bruke CRISTIN til å finne en spesialist å spørre, og studenter kan bruke CRISTIN til å finne artikler foreleserene har publisert.

Noen artikler er også lagt inn som fulltekst i det digitale vitenarkivet UiS Brage. Disse er tilgjengelige for allmennheten. Dersom du sitter på en UiS-PC, dvs på en lesesal eller et bibliotek tilknyttet UiS, har du også tilgang til alle de elektroniske tidsskriftene UiS abonnerer på. Lenke til artikler/tidsskrifter finner du i de aller fleste CRISTIN-poster.

Her finner du informasjon om hvordan du søker: Veiledning til Søk i CRISTIN (PDF)

Oppbygningen av CRISTIN
CRISTIN er bygd opp av flere moduler. De viktigste er forskningsresultater/NVI-modulen, forskerprofilen og prosjektmodulen.

Forskningsresultater/NVI
Resultatmodulen inneholder dokumenterbare og sluttførte resultater fra forskningsaktivitet. En sentral del er publiseringsdatabasen NVI som består av publikasjonene som gir uttelling i departementets resultatbaserte omfordelingsmodell (RBO). Dette er i hovedsak publikasjoner i kategoriene vitenskapelig monografi, antologi og vitenskapelig artikkel.

I tillegg inneholder resultatmodulen andre forskningsresultater (enn vitenskapelig publisering) i form av rapporter, populærvitenskapelig artikler og bøker, foredrag, mediebidrag, foredrag, posters, produkter og utstillinger mm.

Alle forskningsresultatene som registreres blir koblet mot den enkelte forskers profil.

Forskerprofil
Forskerprofilmodulen er forskerens "hjemmeside". Her kan du registrere CV-en din, informasjon om temaer du forsker på og prosjekter du deltar i samt referanser til samarbeidspartnere.

Prosjekter
Prosjektmodulen inneholder informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet med kobling til personregister og institusjonsregister. Modulen vil inneholde informasjon om enkeltprosjekter m.m. Hvis prosjektet har resultert i publikasjoner eller andre resultater som er registrert i resultatmodulen vil det være kobling mellom prosjekt og resultat.

Forskningsenhetskatalogen
I forskningsenhetskatalogen samles forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre. Denne katalogen er velegnet for intern synliggjøring og ekstern profilering av forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre. Katalogen gir en oversikt over tittel, beskrivelse, samarbeidspartnere, tilhørighet, språk og nettsider.