MENY

Presenter forskningen din!

Universitetsbiblioteket hjelper deg gjerne å nå fram til et interessert publikum med resultatene av forskningen din.

Når du har gjennomført et stort forskningsarbeid med spennende resultater, er det å dele kunnskapen med flest mulig en naturlig avrunding. Dette kalles ofte forskningsformidling. Det finnes en rekke måter å gjøre dette på. Universitetsbiblioteket tilbyr en del muligheter.

Bokpresentasjoner i biblioteket
Biblioteket har i mange år hatt jevnlige bokpresentasjoner. Disse er stort sett ganske godt besøkt, og vi filmer presentasjonene og legger dem ut på Youtube dersom forfatter ønsker det. SiS Bok stiller ofte opp og selger boken som presenteres.

Ta kontakt med Julie Hoel dersom du har en ny bok du vil presentere. Vi har dessverre ikke kapasitet til å presentere alle nye utgivelser fra UiS, så vi må gjøre et utvalg. Hvis du tar kontakt med oss vil din bok bli vurdert.

Dersom du har skrevet noe annet enn en bok, f. eks. en artikkel eller rapport, er du også velkommen til å ta kontakt, så tar vi en prat om hvordan vi kan presentere arbeidet ditt.

UiS Brage
For å nå fram til de som er interessert i forskningen din, er det viktig at den gjøres fritt tilgjengelig på nettet. UiS Brage er universitetets åpne digitale arkiv. All forskning fra UiS kan gjøres tilgjengelig her. Vi oppfordrer alle ansatte til å bruke denne muligheten til å nå ut. UiS Brage har besøkende fra hele verden, så her kan du nå lengre enn ved kun å ha et par eksemplarer av arbeidet ditt stående i bibliotekets hyller.

UiS Brage er et eksempel på åpen publisering, kalt Open Access. Dette er sterkt ønsket av offentlige myndigheter i Norge og i verden forøvrig. I EU er målet at all forskning skal være åpen innen 2020. Dette er en målsetting som støttes av norske myndigheter:

"Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig." (Meld. St. 18, 2012–2013)

Siden 2009 har Forskningsrådet stilt krav om at artikler finansiert av dem skal gjøres tilgjengelig i åpne arkiv.