MENY

Interne serier

Retningslinjer for utgivelse i interne serier fra Universitetet i Stavanger.

Universitetet gir ut disse skriftseriene:

 1. Rapporter fra Universitetet i Stavanger
 2. Notater fra Universitetet i Stavanger

I disse skriftseriene gis universitetets ansatte anledning til å publisere egne FoU-arbeider av faglig og vitenskapelig kvalitet. Skriftseriene er universitetets eiendom.
 

Rutiner som skal ivaretas på fakultetsnivå:

Manus skal følges av bestillingsskjema i utfylt stand, som viser at de nedenforstående oppgaver er ivaretatt.

Forfatteren legger manus fram til faglig godkjenning. Faglig godkjenningsinstans er instituttleder ved det enkelte institutt, eller den instituttlederen gir slik myndighet (for eksempel et redaksjonsutvalg).
Manus skal leveres til Universitetsbiblioteket (UBIS) i henhold til følgende spesifikasjoner:

 • Som vedlegg til e-post i pdf format. Hvis andre tekstformat ønskes brukt må det avtales særskilt med UBIS.
 • Konsekvent bruk av stiler (maler), slik at alle deler av dokumentet er formatert med stiler fra Word.
 • Angivelse av tittel og navn på forfatter.
 • Vedlagt skriftlig erklæring fra godkjenningsinstansen om at manus er godkjent for utgivelse.
 • Ved bruk av illustrasjoner og evt. annet materiale som ikke er produsert av forfatteren skal opphavsrettslige forhold være avklart og dokumentasjon på dette skal følge manus.


Rutiner som skal ivaretas av Universitetsbiblioteket:

 • Tildeling av ISBN- og ISSN-nummer.
 • Føring av listene for ISBN/ISSN.
 • Publisering i Brage og UiS Scholarly Publishing Services
 • Utarbeiding av forside i henhold til universitets grafiske profil, øvrige omslagssider og tittelside.
 • Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket og til UBIS og arkivet.