MENY

Ofte stilte spørsmål om BOLK

 

 • Hva er BOLK? Hva må jeg gjøre?

Den nye kopieringsavtalen mellom Kopinor og UHR-sektoren regulerer hva man har lov til å kopiere opp og dele ut til studentene, og skal sikre at bidragsyterne får de vederlagene de skal ha.

Det du må gjøre: Hver gang du deler utdrag fra en bok (selv om du ikke oppretter et tradisjonelt kompendium, men legger filer på It’s learning) må du klarere rettighetene i Bolk på forhånd. Bolk er et nettbasert system: Gå til https://app.bolk.no/no/
 

 • Skal jeg velge «Kun registrering» eller «Kompendiefil gjennom Bolk»?

Hvis du allerede har filene (skannet, eller kopiert opp til et papirkompendium), velger du «Kun registrering». Hvis ikke, velger du «Kompendiefil gjennom Bolk». Da får du et ferdig kompendium i PDF-format. Merk at hvis du får beskjed om at «Innholdsfil mangler» kan det ta noe tid før du får filene, eller det er mulig at du likevel må skanne dem selv.
 

 • Kan jeg logge inn med Feide?

Ja, men før du logger inn for første gang må du registreres i Bolk. Kontakt biblioteket for å bli lagt inn.
 

 • Jeg finner ikke boka jeg vil bruke; hva skal jeg gjøre?

Hvis du ikke får noen treff i det hele tatt, eller hvis du ikke får treff på riktig bok, kan du klikke på «Bestill manuelt litteratursøk». Kopinor vil da søke opp boka, og gi deg beskjed (i Outlook og i innboksen i BOLK) når den er lagt til. Da må du søke den opp på nytt, og legge til de aktuelle sidetallene.

 • Skal artikler fra tidsskrift klareres i BOLK?  

Nei. Det er alltid tillatt å kopiere og inkludere i kompendiet én artikkel fra ett hefte. Hvis du er interessert i flere artikler fra samme hefte, er det viktig å sjekke om biblioteket abonnerer på tidsskriftet. Hvis vi gjør det er det best å henvise studentene til biblioteket, istedenfor å trykke opp / kopiere hele artiklene. Hvis du skal bruke Open Access-artikler kan du også bare trykke opp lenken til artikkelen.
 

 • Jeg vil bruke samme kompendium i to forskjellige kurs, fordi det ene er deltid/nettstudier. Må jeg registrere alt i BOLK to ganger?

Ja, dersom det er forskjellige studenter i de to kursene/studiene må du det.
 

 • Hva gjør jeg hvis jeg vil bruke mer enn 15 % av en bok?

Du må undersøke i BOLK om det er tillatt. Du legger til utdraget på vanlig måte, og klikker på at du godtar at Kopinor undersøker for deg. Det er gratis å spørre! Det er tre mulige svar: ja, Hvis rettighetshaveren godkjenner, kan de kreve den vanlige prisen per side, eller en pris som overskrider den vanlige, og du må da velge om du vil godta dette eller ei. Du kan også få beskjed om at dette IKKE godkjennes, da må du utelate dette utdraget, eller forkorte det.
 

 • Kompendiet gjelder for hele studieåret høsten 2016 til våren 2017. Må jeg registrere kompendiet to ganger, både for høst- og vårsemesteret?

Nei. Når du legger det inn for høsten vil det gjelde for hele skoleåret.
 

 • Jeg får beskjed om at «Angitt tekstutdrag er ikke gyldig». Boka ligger inne i Bolk, men sidetallene er ikke riktige.

I slike tilfeller må du ringe BOLK sin brukerstøtte og be dem om å ordne dette. Du kan selv ringe på telefon 23 10 74 74, eller jeg kan ringe dem for deg. Vanligvis kan dette ordnes i løpet av noen minutter.
 

 • Kan jeg gjenbruke et kompendium fra forrige semester / i fjor? Må jeg registrere alle utdragene helt på nytt?

Så fremt den som bestilte / registrerte det opprinnelige kompendiet har huket av for at de vil dele, kan det gjenbrukes på en enkel måte. Søk etter innhold til kompendiet på forsiden som vanlig, men søk i kompendier, ikke i bøker og tidsskrifter.   
 

 • Flere spørsmål/ andre spørsmål?

Ta kontakt med linda.johnsen@uis.no, tlf. 51 83 11 14, eller Kopinors brukerstøtte : tlf. 23 10 74 74 / contact@kopinor.no

Se gjerne over videoene som ligger under brukerstøtte på www.bolk.no