MENY

ORCID

Har du som forsker blitt spurt om å oppgi ORCID? Hva er ORCID? Hvorfor er det viktig?


Hva er ORCID?

ORCID er en unik forsker-ID som knyttes mot din forskningsaktivitet. Hvis du oppgir ORCID når du sender inn f.eks. manuskripter eller søknader blir det enklere å identifisere hvilken forskning som er din. Din ORCID har du med deg i hele forskerkarrieren din, selv om du skifter navn, jobb, institusjon eller flytter utenlands.

Hvorfor bruke ORCID?

Å kun oppgi navn som identitet i forskningssammenhenger er ikke alltid uproblematisk. Mange har jo samme eller lignende navn. Dersom alle har en ORCID unngår Ole Olsen (Olsen, O)  å bli blandet sammen med Oda Olsen (Olsen, O). ORCID gjør det uproblematisk for deg å bytte navn, jobb eller institusjon. Forskningen din er registrert på din ORCID uavhengig av slike endringer.

Mange databaser for vitenskapelig litteratur bruker ORCID. Disse databasene kan brukes til beregninger av f.eks. din H-index. I slike sammenhenger er det smart å ha en ORCID, slik at det er sikkert at det er dine arbeider som inngår i beregningen. Alle siteringer blir registrert på deg og du får den anerkjennelsen du fortjener selv om forlagene ikke har stavet navnet ditt likt (Husøy, Husoy, Husoey).

Hvordan få ORCID?

Du kan få ORCID gratis her: www.orcid.org.

ORCID er en non-profit organisasjon som støttes av forlag, universiteter og bevilgende organisasjoner over hele verden.

  1. ORCID har et register over unike identifikatorer som brukes til koble forskeren og aktiviteten sammen.
  2. ORCID lager APIer som brukes til å koble sammen ulike databaser og arkiver. 
     

Mye av denne informasjonen er hentet fra www.orcid.dk.

Se også denne videoen fra USN, der de viser hvordan du oppretter en ORCID og hva den brukes til.
 

 

ORCID logo